ARAÇ DEĞER KAYBI

ARAÇ DEĞER KAYBI

Sigortacı; aracın işletilmesi sırasında ölümüne, yaralanmasına, bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermişse kaza tarihi itibariyle geçerli zorunlu sigorta limitleri dâhilinde karşılamakla yükümlüdür. Araçta meydana gelen değer kaybında hasarlar karşılansa da 2. Elde trafik kazası geçirmiş olmaktan kaynaklı zarar oluşur. 2. El piyasa düşmesi ve rayiç fiyatı arasındaki farka araçta değer kaydı denir. Bu değer farkı talep edilmedikçe karşılanmaz. Değer kaybı olan aracın sahibinin de kusurlu olduğu kazalarda, kusurlu olunan kısım alınamaz. Değer kaybı uzman kişilerce belirlenir.

DEĞER KAYBI KİMDEN İSTENİR?

 1. Sigorta poliçeleri hazırlan şirket –üst limitleri kadar-
 2. Araç sürücüsü
 3. Araç sahibi

3’ü birden müştereken sorumludur.

Sınırlar içinde dava yoluna gitmeden önce;

 1. Trafik Kazası Tespit Tutanağı
 2. Kazanın oluş şeklinin ispatı
 3. Aracın ruhsatı, fotoğrafı
 4. Talep edilen miktar
 5. Hak Sahibine Ait Banka Hesap Bilgileri, ile sigorta şirketinden önce şahsa başvurulduğunda 8 gün içinde ödemelidir. Kısmi olarak ödendiği ya da hiç ödenmez ise;
 • Zarar  görenin dava yolunda önce ilgili sigorta kuruluşuna yazılı bildirimde bulunması gerekir. Dava şartı olan bu başvuru yapılmadan açılan davalar şart yokluğundan ret olunur.
 • Yazılı başvurudan sonra;
 1. 15 gün (iş günü değil) içinde cevap gelmezse,
 2. Cevap verilip;
 3. Ödeme yapılmazsa,
 4. Oyalamaya yönelikse,
 5. Verilecek olan tazminat zararı ortadan kaldırmıyorsa,
 6.  Miktar konusunda anlaşma sağlanamazsa
 • Arabulucuya başvurulur. Kusur oranında kendisinden, işleteninden, sigorta şirketinden, sigorta poliçesinin teminatları çerçevesinde bakiyede kalan teminat için dava yoluna gitmek mümkündür. Anlaşma sağlanamadığı takdirde açılacak olan dava ‘ araç değer kaybı ‘ davasıdır.
 •  Başka şartların oluşmasıyla Sigorta Tahkim Komisyonuna gidilir. Burada arabulucuya başvurma zorunluluğu yoktur. Sigorta şirketine başvurulduğuna dair belgeleri ibraz etmeniz ile süreç başlar.

Sigorta Tahkim Komisyonuna tevdiden 4 ay içinde başvuruları açıklamalıdır. Sigorta tahkim kurulu başvurularında tebligat gelmez. Karar e- tebligat ile gelir.

Araç değer kaybı eksper raporu kazadan sonra araç onarımdan çıkar çıkmaz alınması gereklidir. Bu yoksa kilometre, yaş, model, onarım gibi nedenlere takılarak çoğu zaman davalar ret olunuyor. Kabulü halinde ise bu özelliklere göre değer kaybı tazminatı ölçümü yapılmaktadır. Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2017/980 E.  ,  2018/1219 sayılı kararı ; ‘’Bu durumda mahkemece aracın modeli, markası, özellikleri, hasarı, yapılan onarım işlemleri, kilometresi, olay tarihindeki yaşı, davacı tarafın iddiaları, davalı tarafın savunmaları ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirilerek aracın kaza öncesi hasarsız ikinci el piyasa rayiç değeri ile kaza meydana geldikten ve tamir edildikten sonraki ikinci el piyasa rayiç değeri arasındaki farka göre değer kaybı zararının belirlenmesi, meydana gelebilecek çelişkilerin giderilmesi yönünden ayrıntılı, gerekçeli ve denetime açık yeni bir rapor alınması…'şeklindedir.

Karşı tarafa yapılacak talepler:

Meydana gelen hasarı

Tamir için gereken zararı

Tamir edilirken başka bir araç kullanılmışsa ulaşım giderleri belgelendirilerek istenebilir.

Sigorta şirketinin sorumluluk tutarı her yıl üst sınır belirlenecek şekilde değişir.

2018- 36.000,00 TL

2019- 39.000,00 TL

2020- 41.000,00 TL

Örnek verilecek olursa  araçta meydana gelen kaza sonrasında 30.000,00 TL hasar, 15.000,00 TL değer kaybı ortaya çıkmış ise; zorunlu mali sorumluluk poliçesi gereği ile zarar ödendi. Sorumluluk limiti olan 41.000,00 TL ile ödedi. Hasardan sonra kalan 11.000,00 TL değer kaybı için sigortaya başvurulduğunda ödendi. Kalan 4.000 TL için araç malikine ve araç sürücüsüne karşı talep hakkı kusuru oranında başvurulur.

 Sigorta Tahkim Komisyonu’nda görülen dava sonuçlanınca araç değer kaybının tahsili için kararın icraya koyulması gerekmektedir.

                                                                                                         STJ. AV. BEYZANUR YAMAN