İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Yurtseven Hukuk , müvekkilleri ile iletişim halinde çalışarak, hizmet akdinden kaynaklanan ihtilaflarda son ana kadar bütün prosedürün yasal düzenlemelere uygun yerine getirilmesini sağlamakta ve gerekli görüldüğü durumlarda müvekkil uygulamasının mevzuata uygunluğu için yeniden tanzim edilmesine destek vermektedir.

​İş ve Sosyal  Güvenlik Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları:

 • Kıdem ve İhbar Tazminatı Davalarının takibi ve çözümü
 • Fazla Çalışma Ücreti Davalarının takibi ve çözümü
 • Ulusal Bayram Genel tatil Ücreti, Asgari Geçim İndirimi, Hafta tatili Ücrati, Yıllık izinli Ücret Alacağı davalarının takibi ve çözümü
 • İşe İade Davalarının takibi ve çözümü
 • Hizmet Tespiti Davalarının takibi ve çözümü
 • İş Kazası ve Maluliyet tespiti işlemleri ve davalarının takibi ve çözümü
 • İş Kazası ve Meslek Hastalıklarına ilişkin tazminat davalarının takibi ve çözümü
 • Sözleşmenin feshi  ve işten çıkarma konularının arabuluculuk, sulh veya dava yolu ile halli
 • İş kazası ve  hastalıklarına ilişkin cezai ve hukuki sorumluluklar hakkında danışmanlık ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi çalışmalarının sağlanması
 • Çalışma  ortamlarının özellikle sağlık ve güvenlik açılarından yürürlükteki mevzuata  uyumunun sağlanması
 • İş sözleşmelerinin  ve bağlı prosedürlerin Yargıtay uygulaması ışığında güncellenmesi ve/veya  yeniden düzenlenmesi
 • Her somut duruma  özgü tutanak, savunma istem yazıları, ihtar ve fesih bildirimlerinin  hazırlanması
 • İş Kanunu, Sosyal  Sigortalar Kanunu ve İşsizlik Sigortası kanunundan doğan yükümlülüklere ilişkin  eğitim hizmetlerinin sunulması