Cansu ERGÜL

Cansu ERGÜL

Avukat & Uzman Arabulucu & Uzlaştırmacı

E-mail: cansuergul@yurtsevenhukuk.com

EĞİTİM:

 • Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Lisans Eğitimi, Onur Öğrencisi, 2017
 • Çaycuma  Anadolu Lisesi, Okul Birincisi, 2012

 SERTİFİKALAR , SEMİNERLER VE EĞİTİMLER:

 • Bilgisayar İşletmenliği Sertifikası ,Zonguldak,  Temmuz, 2010
 • Beden Dili ve Diksiyon , Yalova , Aralık ,2013
 • Topluluk Önünde Konuşma Sanatı , Yalova , Aralık , 2013
 • Etkili İletişim ve Güç Duruşu , Yalova , Aralık , 2013
 • TOBB ETÜ Uzlaştırmacı Eğitimi, , Zonguldak, Kasım 2017
 • TBB . Barolar Meslek Kuralları – Meslek Etiği Avukatlık Hukukunda Disiplin Yargılaması, Ankara , Aralık , 2017
 • Dijital Çağda Avukatlık , İlişki - Çatışma Yöntemi, Ankara , Aralık , 2017
 • İcra Ve İflas Hukuku Uygulamaları , Ceza Muhakemeleri Uygulamaları , Ankara , Aralık , 2017
 • Anayasa İnsan Hakları Bireysel Mahkemesine Başvuru ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine
 • Başvuru Uygulamaları , Ankara , Aralık , 2017
 • Hukuk Muhakemeleri Kanunu Uygulamaları , Ankara , Aralık , 2017
 • CMK Meslek İçi Eğitim Semineri, Türkiye Barolar Birliği, Zonguldak, Ocak , 2018,
 • Avukatlık Disiplin Hukuku, Zonguldak , Temmuz, 2018
 • Ses, Nefes, Diksiyon , Doğru ve Etkili Konuşma , Zonguldak , Eylül , 2018
 • Aile Hukuku HMK Yargıtay  Uygulamaları- Zonguldak , Ekim , 2018,
 • Sürücüsüz Araçlarda Hukuki ve Cezai Sorumluluk ,Nisan, 2019
 • İcra ve İflas Hukukuna İlişkin Yargıtay'ın Son İçtihatları Eğitimi ,Nisan 2019
 • Sınav Öncesi Arabuluculuğa Genel Bir Bakış, Nisan ,2019
 • Selçuk Üniversitesi Uygulamalı Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) Eğitimi , Eylül, 2020
 • HMK'da Neler Değişti, E. Yargıtay Üyesi Mustafa Ateş, Ocak , 2021 

Geri Dön