Kişisel Verilerin Korunması Nedir?

Kişisel Verilerin Korunması Nedir?

Kişisel verilerin korunması, ele alınması gereken ciddi bir konu mudur? Dijitalleşmenin günlük yaşamı ve iş hayatını büyük oranda değiştirmesi, kişisel verilerin korunmasını da önemli bir konu olarak karşımıza çıkarıyor. Elde edilen kişisel verilerin korunması, saklanması ve kullanılması konusunda KVKK’nın veri sorumlularına büyük sorumluluklar yüklemektedir. Kişisel verilerin korunmasına yönelik yükümlülüklerini yerine getirmeyen şirketlerin 1 milyon TL’ye kadar idari para cezası ve hatta hapis cezası ile karşılaşma ihtimali oldukça yüksektir.

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin veri sorumluların yerine getirmesi gereken yükümlülükler nelerdir?

Aydınlatma yükümlülüğü: Veri sahibini işlenen verisi hakkında aydınlatma, veri sorumluları için en önemli yükümlülüklerden biri olarak görülüyor. İşlenen kişisel verilerle ilgili aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde ise Yayımlanan yeniden değerleme oranı uyarınca Kanunu’nun 18. maddesinde yer alan idari para cezalarının alt ve üst sınırları gereği, aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde 2021 yılı için 9.834 ₺-196.686 TL’ye kadar idari para cezalarının kesilmesine neden oluyor.

İlgili kişiler metinler uyarınca aydınlatılmalı ve rızaları alınmalıdır. Bu metinler kurul kararları ve kılavuzlardan yararlanılarak gerek açık rıza metinleri gerekse de aydınlatma metinleri tanzim edilmelidir. Ceza miktarları ve olası cezaya karşı uygulanacak itiraz merciin bu alanda yetersiz olduğu bilinmelidir. Yasa uyumunun bir an evvel gerçekleştirilmesi veri sorumlularını bu ağır ceza yükten kurtaracaktır.

Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler: Kişisel verilerin korunmasını sağlamak ile hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek adına veri sorumlularının alması gereken idari ve teknik tedbirler, veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler arasında yer alıyor. Talep edilen güvenlik önlemini ve tedbirleri almayan şirketler ise Yayımlanan yeniden değerleme oranı uyarınca Kanunu’nun 18. maddesinde yer alan idari para cezalarının alt ve üst sınırları gereği Veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirilmemesi halinde 2021 yılı için 29.503 ₺-1.966.862 TL’ye kadar idari para cezası ile karşılaşılaşılabiliyor.

Kurul kararına muhalefet/ Kurul Tarafından Verilen Kararlara Aykırılık Hâlinde:: Veri sorumlularının Kurul tarafından verilen kararlara uyması gerekiyor. KVKK tarafından verilen kararları yerine getirmeyenler ise Yayımlanan yeniden değerleme oranı uyarınca Kanunu’nun 18. maddesinde yer alan idari para cezalarının alt ve üst sınırları gereği, Kurul Tarafından Verilen Kararlara Aykırılık Hâlinde 2021 yılı için 49.172 ₺-1.966.862 TL’ye kadar idari para cezası ile karşılaşılaşabiliyorlar.

VERBİS’e kayıt yükümlülüğü: Veri sorumlularının, Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim zorunluluğu bulunuyor. Kaydını ilan edilen son tarihe kadar gerçekleştirmeyen şirketlere de Yayımlanan yeniden değerleme oranı uyarınca Kanunu’nun 18. maddesinde yer alan idari para cezalarının alt ve üst sınırları gereği, VERBİS’e Kayıt ve Bildirim Yükümlülüğüne Aykırılık Hâlinde:2021 yılı için 39.337 ₺-1.966.862 TL’ye kadar idari para cezası kesiliyor.

Cezalara Karşı Profesyonel Destek Gerekiyor mu?

Özellikle KVKK’ya karşı tam anlamıyla neler yapması gerektiğini bilmeyen birçok şirketin büyük cezalarla karşılaşabileceği görülüyor. KVKK’nın şirketlere yüklediği bu önemli sorumlulukların yerine getirilmesi gerektiğinin altını tekrar çizmekte fayda görüyoruz. KVKK uyumluluk sürecinde hem teknik hem de idari tedbirlerin tam anlamıyla alınması, yükümlülüklerin yerine getirilmesi için şirketlere profesyonel destek almalarını öneriyoruz. Sık sık yenilediğimiz şekilde Profesyonel destek alınmadığı için birçok konuda eksikleri bulunan şirketlerin varlığına dikkat çekmek istiyorum. Alınan profesyonel desteklerle şirketlerin cezalardan korunabileceğini belirtmekte fayda var.

KVKK Kurulu tarafından ise verilen cezalar için TCK’nin madde 61 dikkate almak son derece önemlidir. Keza son dönemde yargı mercileri bu hususa dikkat ederek fahiş cezaları iptal etmektedir. Olası idari para cezası yaptırımına karşı kanun yolunun yetersizliğine dikkate edilmelidir. Bu sebeplerle zamanında ve doğru müdahalenin son derece önemli olduğu ortadadır.

Yukarıda bahsettiğim şekilde olan idari para cezaları 2021 yılı içerisinde belirlenen idari para cezalarıdır. 2022 yılında işbu idari para cezalarının alt ve üst sınırlarının yeniden değerlendirileceği ve artacağını belirtmek istiyorum.

AV. BEYZANUR YAMAN

http://kdzereglihaber.com/haber/Kisisel-Verilerin-Korunmasi-Nedir-/23864#h23864