Sigorta Tahkim Komisyonu

Sigorta Tahkim Komisyonu

Sigorta Tahkim Komisyonu, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 30. maddesinde düzenlenmiş olup birincil amacı; sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile sigorta tahkim sistemine üye olan sigorta kuruluşları arasındaki tüm uyuşmazlıkları kısa süre içerisinde çözmektir

            İhtilafın komisyonca çözülebilmesi için öncelikle uyuşmazlığın tarafı olan sigorta kuruluşuna yazılı başvuruda bulunulması gerekmektedir. Sigorta kuruluşunun, başvuruda belirtilen talepleri açıkça reddetmesi yahut 15 iş günü içerisinde herhangi bir cevap vermemesi yani örtülü olarak reddetmesi durumlarında nihai olumsuz karar alınmış demektir. Bu başvuruda dikkat edilmesi gereken bir husus, başvurunun KEP hesabı kullanılarak yapılmış olmasıdır. Zira e-mail yoluyla yapılan başvurunun sigorta kuruluşuna ulaştığını hatta okunduğunu gösteren bir delil, itiraza yer vermeksizin sigorta kuruluşuna başvurunun yapıldığını gösterecektir. Eksiksiz doldurulmuş başvuru formu (Sigorta Tahkim Komisyonu internet sitesinde mevcuttur.), deliller (kaza tespit tutanağı vb.), başvuru ücretinin makbuzu ve sigorta kuruluşuna yapılan başvuru sonucunda alınan açık yahut örtülü red cevabı Sigorta Tahkim Komisyonu’na yapılacak başvuru için gerekli evraklardır. Başvuru, avukat aracılığıyla yapılmışsa resmi bir vekâlet belgesi de gerekmektedir.

 

            Yapılan başvurular, Sigorta Tahkim Komisyonu nezdindeki raportörler tarafından en geç 15 gün içerisinde ön incelemeye tabi tutulmaktadır. Raportörler tarafından çözülemeyen uyuşmazlıklar, bağımsız sigorta hakemlerine havale edilmekte ve hakemler tarafından en geç 4 ay içerisinde çözüme ulaştırılmaktadır meğerki tarafların ve hakemlerin karşılıklı muvafakatleriyle bu süre uzatılmış olsun. Hakemlerin görevlendirilmesinden itibaren 4 ay içinde karar verilmemesi hâlinde uyuşmazlık, yetkili mahkemece halledilmektedir. Sigorta tahkiminde hakemler, tarafların dosyaya sunduğu belge ve evraklara göre karar verseler de gerekli görüldüğü takdirde duruşma düzenlemektedirler.

 

            Hakem Heyeti’nin yapmış olduğu inceleme neticesinde vermiş olduğu karara Sigorta Tahkim Komisyonu nezdinde itiraz edilebilmesi için 28 Şubat 2023 tarihli ve 32118 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve yürürlüğe giren tebliğ uyarınca, uyuşmazlık tutarının 15.000 TL ve üzeri olması gerekmektedir. Bir başka deyişle 15.000 TL’nin altındaki uyuşmazlıklar hakkında verilen hakem kararları kesindir. Uyuşmazlık tutarı sağlandığı takdirde, Hakem Heyeti kararının başvurucuya ulaşmasından itibaren 10 gün içerisinde itiraz yapılmalıdır. Gereklilikler sağlanarak itirazın yapılmasının ardından uyuşmazlık İtiraz Hakem Heyeti’ne iletilir. Uyuşmazlık tutarı 238.731 TL üzerinde ise İtiraz Hakem Heyeti kararları temyiz edilebilir. Tahkim süresinin (4 ay) sona ermesinden sonra karar verilmiş olması, talep edilmemiş bir şey hakkında karar verilmiş olması, hakemlerin yetkileri haricindeki konularda karar vermesi ve tarafların iddiaları hakkında karar verilmemesi durumlarında uyuşmazlık tutarı ne olursa olsun temyiz yolu açıktır.

 

            Görüldüğü gibi Sigorta Tahkim Komisyonu, sigorta kuruluşlarıyla yaşanan her türlü ihtilafın çok kısa sürede çözüme ulaştırılması için verimli bir alternatif yargı yöntemi sunmaktadır. Dolayısıyla Sigorta Tahkimi, günümüzde hem sigorta yaptıranlar hem de sigorta kuruluşları tarafından en çok tercih edilen uyuşmazlık çözüm yöntemidir.

HUKUK ÖĞRENCİSİ

YİĞİT ALP YURTSEVEN