Yasal Mal Rejimi Nedir? Ne Zaman Sona Erer?

Yasal Mal Rejimi Nedir? Ne Zaman Sona Erer?

Mal rejimi nedir? Eşlerin, evlilik öncesi sahip oldukları ve evlilik süresince edindikleri malvarlığını yönetme, yararlanma ve bunlar üzerinde her türlü işlem yapma usulleri ile evlilik sona erdiğinde nasıl paylaşılacağını belirleyen hukuk kurallarına mal rejimi denir.

Yasal Mal Rejimi Nedir ?

Yasal mal rejimi edinilmiş mallara katılma rejimidir. 01.01.2002 tarihinde yürürlüğe giren 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ile aksine sözleşme yapılmadıkça evliliklerde edinilmiş mallara katılma rejiminin uygulanacağı kabul edilmiştir.

Edinilmiş mallara katılma rejimi, eşlerin evlilik birliği içerisinde edindikleri mallara diğer eşin ortak olmasıdır. 

2002 Öncesinde edinilen mallar için ayrı bir dava açmak gerekir mi?

1 Ocak 2002 tarihinden sonra açılan boşanma davalarında (1 yıl içinde sözleşme yapılmamışsa), evlilik tarihinden 1 Ocak 2002 tarihine kadar eski mal rejimi, 1 Ocak 2002’den dava tarihine kadar yasal mal rejimi uygulanır ve tasfiye buna göre yapılır. Yani bu evliliklerde iki mal rejimi vardır ancak iki mal rejimine ait talepler tek bir davada talep edilir.

Kişisel mallar nelerdir?

 Eşlerden birinin yalnız kişisel kullanımına yarayan eşya , tarafların emek  vermeden sahip oldukları mallar (bağış, miras gibi) tarafların  evlenmeden önce sahip oldukları mallar, mânevi tazminat gibi tarafların alacakları, kişisel malların yerine geçenler, tarafların aralarında “kişisel  mal” olarak kabul edileceğini kararlaştırdıkları mallardır.

Edinilmiş mallar nelerdir?

Edinilmiş mal, her eşin bu mal rejiminin devamı süresince karşılığını vererek elde ettiği malvarlığı değerleridir.

Bir eşin edinilmiş malları;çalışmasının karşılığı olan edinimleri, sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurum ve kuruluşlarının veya personele yardım amacı ile kurulan sandık ve benzerlerinin yaptığı ödemeler, çalışma gücünün kaybı nedeniyle ödenen tazminatlar, kişisel mallarının gelirleri, edinilmiş malların yerine geçen değerlerdir.

Mal rejiminin tasfiyesi nasıl olur?

Taleple birlikte kişisel mallar tasfiye işlemleri dışında bırakılarak edinilmiş mallar tasfiye edilir. Mal rejiminin sona erdiği sırada mevcut olan edinilmiş mallar tasfiye anındaki değerlerine göre hesaplanır. Dolayısıyla öncelikle eşlerden her birinin kişisel malları ve edinilmiş mallarının, mal rejiminin sona erdiği ana göre belirlenmesi gerekir. Sonrasında da ‘artık değer ‘belirlenir ve kural olarak bu değer eşler arasında eşit olarak paylaştırılır. Artık değer, edinilmiş mallara eklenecek değerler ve kişisel mallar ile edinilmiş mallar arasında denkleştirmeden elde edilen miktarlar da dahil olmak üzere, her eşin edinilmiş mallarının toplam değerinden bu mallara ilişkin borçlar çıkarıldıktan sonra kalan miktardır.

Yasal mal rejimi ne zaman sona erer?

Yasal mal rejimi tarafların boşanması, evliliğin iptaline karar verilmesi, taraflardan birinin ölümü ile veya başka bir mal rejiminin kabulü ile sona erer.

Mal rejiminin tasfiyesi için dava açılır mı?

Mal rejimi konusu ya da mal rejiminin tasfiyesi, talebe bağlıdır. Yani  bunun için eşlerden herhangi birinin talebi bulunmuşsa, belirli bir harç  yatırarak dava açabilir. Ortada açılmış bir dava var ise  karşı taraf da, karşılıklı dava şeklinde dava açabilir. 

Mal rejiminin tasfiyesi boşanma davasında mı talep edilmeli, ayrı bir  dava mı açılmalı?

Mal rejiminin tasfiyesinden doğan dava ve talepler boşanmanın eki niteliğinde  olmayıp, uygulamada boşanma davasında talep edilmesi halinde tefrik  edilerek, bekletici mesele yapılmaktadır.

AV. CANSU ERGÜL

http://kdzereglihaber.com/haber/Yasal-Mal-Rejimi-Nedir--Ne-Zaman-Sona-Erer-/23629#h23629